Fästa krokar i tak på balkong – en guide

Får jag fästa krokar i tak på balkong?

Att ha en balkong är att äga ett extrarum som kan användas under sommaren. En ovärderlig tillgång för personer som bor lite trängre och som vill kunna njuta av värme utan att lämna bostaden. Vad man får och inte får göra på en balkong är en lite knivig fråga. Får man exempelvis fästa krokar i taket på balkong?

Att man vill inreda balkongen är naturligt. Genom att ha en balkong så får man som boende en chans att skapa en plats för njutning, för återhämtning och för att njuta av solen. Det blir då också givet att man inreder denna för att maximera effekten: man lägger in trall, man köper in bekväma möbler och man fäster ljusslingor och lampor för att även kunna få en härlig effekt då mörkret infaller.

Kompletterar man dessutom med exempelvis infravärme så kan sommaren förlängas och balkongen kan börja användas redan under tidig vår och senhösten.

Bygglov, godkännande och regler

Det som är svårt med en balkong är att den tillhör utsidan på fastigheten och att den därigenom också kommer med lite annorlunda regler gällande förändring. Större förändringar kan påverka hela utseendet på fasaden och det är något som kan komma att kräva ett bygglov - en förändring kan ligga i strid mot exempelvis detaljplanen i området. Ett exempel på detta gäller exempelvis inglasning av balkongen - en lyx, givetvis. Men även en lyx som ofta kräver ett bygglov eller att en bygganmälan har lämnats in - och godkänts.

Nästan oavsett vilken förändring det handlar om på en balkong så krävs det ett godkännande från styrelsen eller fastighetsägaren. Detta innebär att exempelvis borrning inte får ske utan ett tillstånd.

Ska du borra för att fästa krokar i tak på din balkong så kan du således inte göra detta utan att först och främst kontaktat styrelsen i din BRF eller din fastighetsägare för att ett godkännande.

Detta av den enkla anledningen att den tänkta borrningen A) kan medföra en förändring av fastighetens utseende och bryta den enhetlighet som många vill ha och B) innebära en fara för den som bor ovanför. Ditt tak på balkongen blir logiskt nog också din grannes golv. Därför måste allt ske på ett säkert sätt.

Vad får man göra på en balkong?

Många BRF:er har egna regler kring vad som får- och inte får göras på en balkong. En så pass enkel sak som att sätta upp blomlådor kan vara förbjudet då sådana kan innebära en risk för skada på både person och på egendom. En annan het potatis gäller grillning där många BRF:er - i syfte att minska riskerna för konflikt grannar emellan - satt upp tydliga stadgar att följa.

Vad gäller exempelvis rökning så finns det ingenting som kan förbjuda dig från att tända en cigarett på din balkong, men där finns emellertid en prejudicerande dom från Tingsrätten som säger att rökning ska ske i en rimlig omfattning och där hänsyn ska visas grannarna. Det handlar således om att visa respekt och att låta det sunda förnuftet råda.

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
23 Apr 2021