Riva bärande vägg – allt du behöver veta

Dagens större krav på öppna planlösningar och rum som flyter in i varandra har gjort att många privatpersoner vill riva ut väggar i sina hem.

I många fall är det en relativt smal sak att göra. I andra fall så krävs det professionell hjälp och god planering. Detta i fall väggen i fråga är bärande. Kan man verkligen riva en bärande vägg? Det är möjligt, men det kräver kunskap och förberedelse.

En bärande vägg håller upp hela huset och om man river denna så kan således också konsekvensen bli att byggnaden kollapsar eller sätter sig felaktigt.

Om man ser till en bärande vägg så är den ofta tjockare än andra väggar. Tjockleken ger dock inte hela sanningen - det finns även gipsväggar som kan vara bärande. En ledtråd är att bärande väggar ofta följer taket - de går längst med takets riktning.

För att ytterligare försvåra så finns det dessutom i villor ofta det man kallar för hjärtväggen. Den ligger centralt och om man ska beskriva denna ur ett funktionellt perspektiv så är den bärande-bärande . Det vill säga: det är en vägg som man bör undvika att flytta på in i det sista.

Hur vet jag att en vägg är bärande?

Det går alltså att följa vissa ledtrådar i jakt på vetskap om en vägg är bärande eller inte. Det finns emellertid en annan metod som ger klarhet direkt: husets ritningar. Har du ritningar så kan dessa ge dig direkta svar. Om du saknar sådana så finns det möjlighet att begära ut sådana från Byggnadsnämndens arkiv i den kommun man bor i.

Många har ganska stora arkiv och där finns det alltså möjlighet att ritningarna till just ditt hus finns sparade. Det går även att anlita en sakkunnig i frågan - en arkitekt eller en byggnadskonstruktör - som kan lokalisera bärande väggar genom erfarenhet och kunskap.

Vad krävs för att riva en bärande vägg?

För att riva en bärande vägg så måste man ta vissa saker i beaktning. Vi radar upp några av dessa här nedan:

  • Bygganmälan. Du får inte riva en bärande vägg utan att först gjort en bygganmälan till byggnadsnämnden. I denna ska det klart och tydlig stå hur avväxlingen ska ske och hur man ska lösa bärigheten i framtiden. Det kan ske via exempelvis en större balk som hålls upp av exempelvis en- eller flera pelare. För att räkna på bärigheten så måste man anlita en konstruktör. Ju mer matnyttig och detaljrik bygganmälan som lämnas in - desto snabbare blir processen.

  • Ta reda på väggens material. Det handlar ofta om äldre hus då man talar om att riva väggar. Dessa har sällan den öppna planlösningen vi idag vill ha. Att riva en bärande vägg i ett äldre hus kan dock skapa problem sett till att det kan krävas en omfattande sanering att addera till projektet. Detta då många väggar har eternit i sig. Man måste även klargöra att det inte finns vatten- eller elledningar som löper inne i väggen. Är så fallet så måste man även anlita en elektriker och en rörmokare.

  • Planeringen är avgörande. Under tiden väggen rivs så måste man avväxla tyngden innan exempelvis balken kan sättas på plats. Man måste helt enkelt avlasta tyngden. Det sker normalt genom att man fäster plank på tak och golv samt vid väggen - mellan dessa spänner man sedan stämp. En god planering är A och O och här gäller det att hitta en balans mellan ett snabbt jobb och ett jobb som är säkert. Både för stunden och för framtiden.

Ta professionell hjälp med projektet

Av allt detta att döma så anser vi att det är ganska tydligt att man behöver professionell hjälp i någon form. Man behöver en konstruktör för att beräkna bärighet, man behöver en arkitekt för att lokalisera vilken vägg som är bärande och för att hitta en tilltalande, ny lösning. Därtill kan man, som sagt, behöva både rörmokare och elektriker. Själva arbetet med rivning och med upprättande av ny bärighet kommer man att behöva en byggfirma för.

Det finns företag som erbjuder heltäckande tjänster i samband med att man ska riva väggar som är bärande. Rådet är att man kontaktar en sådan. Det tjänar man på - både ekonomisk och rent säkerhetsmässigt.

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
31 May 2023