Renovera bostadsrätt - Vad får man göra?

Det finns en större valfrihet då det kommer till att renovera en bostadsrätt jämfört med att renovera i en hyresrätt. Av förklarliga skäl: du äger din bostadsrätt medan hyresvärden är ägare till hyresrätten. Således så kan har du ett större svängrum för renoveringar och du kan låta din fantasi spela en nyckelroll i bostadsrätten. Du kan renovera i din bostadsrätt på vilket sätt du vill gällande färger, tapeter, hyllor, golv, garderober, platsbyggda lösningar och så vidare utan att någon behöver blanda sig i.

"Men, det finns ändå regler att förhålla sig till. Konstigt vore annars. I och med att det fortfarande handlar om att du bor i en fastighet med grannar så kan en renovering komma att påverka tredje part. Gör du fel så kan felet i fråga bli kostsamt och påverka din granne. Det gör att du måste vara medveten om vad du får- och vad du inte får göra."

Många pekar på en enkel tumregel som innebär att det som finns innanför din bostadsrätt är ditt - och fritt att förändra - medan det utanför tillhör föreningen och således måste ha deras godkännande innan du sätter igång. Det är dock en tumregel som har tydliga brister: detta i och med att du inte får renovera allt i din bostadsrätt. Åtminstone inte utan godkännande - från styrelsen och, i vissa fall, från Byggnadsnämnden.

Ett tips är att alltid läsa på stadgarna i den förening du tillhör. Där brukar tydliga regler finnas nedskrivna. Och, det är alltid bättre att fråga en extra gång innan man sätter igång med någonting. Information är också viktig sett till att många renoveringar innebär en högre ljudvolym och att därför dina grannar - vare sig de vill eller inte - kommer att vara inblandade. En lapp i trapphuset är alltid att rekommendera

Vad får man göra?

Vi tänkte ge några exempel på vad du får göra i renoveringsväg utan att kontakta styrelsen och invänta ett godkännande:

Det här får du göra:

Måla om, byta luckor, byta golv, slipa golv, tapetsera, byta bänkskivor, sätta upp hyllor, platsbygga garderober och så vidare. Du får göra allt som inte påverkar någon annan.

Godkännande från styrelsen krävs:

Om du ska genomföra någonting som kan påverka andra så måste du ha styrelsen godkännande. Det kan handla om att dra nya ledningar och rör vid en badrumsrenovering eller en renovering i köket. Ska du bygga ut köket så är det möjligt, men om du - vilket är troligt - måste dra nya ledningar så ska styrelsen informeras och ge ett godkännande.

Det kan handla om att byta fläkt. Det kan handla om att sätta upp en ny vägg - då en sådan kan påverka ventilationen. Fönster och sådant kan du måla från insidan - utsidan är föreningens (en tunn linje!) och där krävs det godkännande. Du kan heller inte byta fönster eller ytterdörr utan att få klartecken. För all typ av el så ska du dels alltid - utan några undantag - anlita en behörig elektriker och dels också ta reda på om det finns osynlig el; det kan styrelsen informera om. Gällande ventilation och åtgärder i det området så krävs godkännande.

Kan jag slå ut en vägg?

Under senare år så har fler efterfrågat den öppna planlösningen. Det innebär att en vägg mellan exempelvis kök och vardagsrum slås ut och ersätts med en trevlig köksö; något som ger en mer social bostad där samtalet kan fortlöpa oavsett om man blir tvungen att sätta igång med maten.

Väggen då - får du slå ut den? Ja, förutsatt att den inte är bärande. Är den inte bärande så är det din vägg - men du gör bäst i söka tillstånd och godkännande från styrelsen ändå. En bärande vägg däremot, den får du inte röra. Här måste du söka bygglov, du måste ta hjälp av byggnadstekniker och ingenjörer och så vidare. Vi kan säga att det brukar vara extremt svårt att få ett sådant bygglov beviljat. Det går, men var beredd på att det tar tid.

Får jag glasa in min balkong?

Inte utan tillstånd från styrelsen. Som sagt; balkongen ligger utanför din bostad och det innebär att den är din - men ändå inte. Man vill som BRF ha ett enhetligt utseende på fastighetens exteriör och därför så ser många helst att alla balkonger antingen glasas in - eller inte alls.

Många föreningar ger dock tillåtelse och är inte lika strikta, men det är alltså en sund idé att kolla stadgarna innan. Annars kan du alltid höra om det finns ett intresse hos grannarna och lämna en motion vid årsstämman om att glasa in samtliga balkonger.

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
21 Sep 2022