Bygga dörr i bärande vägg – en guide

Att bygga en dörr i en bärande vägg är lite knepigt men det är inte omöjligt. Man måste vara försiktig och kan inte slå upp ett hål i väggen hur som helst. Ändringar av en bärande vägg kräver en kvalitetsansvarig. Du måste dessutom göra en bygganmälan till kommunen. Prata även med en byggnadsingenjör eller annan sakkunnig om hur du skall stabilisera den väggen som du skall göra hål i. När du fått tillstånd gäller det att ha både hängslen och livrem, mät två gånger och ta alla försiktighetsåtgärder som du kan.

Dags att sätta igång!

Se till att ha allt material tillgängligt så att du slipper åka iväg mitt i byggandet. Du börjar med att mäta ut dörrhålet och tar sedan bort alla lister och socklar. Så länge som du inte sågar i eller har sönder några reglar har väggen samma bärighet. Kolla väggskivans tjocklek och såga sedan upp ett hål ända upp till taket utan att skada eller såga i reglarna. Innan du gör någon åverkan på reglarna behöver du stötta upp med stämpar som är en slags stålpelare.

Du spänner upp stämparna på båda sidorna av dörrhålets placering och när reglarna är avlastade kan du ta bort de som sitter där det tänkta dörrhålet skall vara. Men som sagt, se till att ha talat med någon som har byggnadsteknisk kunskap om vart du ska placera stämparna innan du börjar. Stöter du på elektronik eller vatten och värmeledningar för du kontakta en rörmokare eller elektriker innan du fortsätter.

In med dörren

Nu behöver du först sätta in nya bärande reglar som passar den nya dörrens storlek. När den tvärgående balken är fäst ovanför dörröppningen är väggens bärighet tillbaka. Sätt in små tvärgående reglar vid sidan av dörren, så kallade kortlingar. Nu kan du ta bort stämparna och montera väggreglar som kommer fungera som en ram för dörrkarmen. Sätt tillbaka plast och annat som fanns i väggen. Sätt in regelbitar under gips eller träväggen som finns kvar och fäst dom så att halva biten sticker ut. De kan du använda sedan som fäste när du skall ha upp en ny trä eller gips vägg. Sätt sedan igen väggarna, ena sidan efter den andra och montera därefter in dörrkarmen och dörren. Tapetsera eller måla väggen. På och upp med socklar och lister. Klart!

Viktigt att tänka på när man bygger dörr i bärande vägg

Om du någon gång under bygget känner dig osäker är det bättre att fråga en sakkunnig person om de kan rådgöra med dig eller ta över arbetet. Se till att ha säkerhetsutrustning som passa såsom handskar, glasögon, hörselskydd, mask och skor.

Men innan ljuset kan strömma in genom glasdörrarna måste väggen sågas upp i bägge sidor av det befintliga dörrhålet för symmetrins skull, och muren måste putsas upp igen så att vi kan göra en ny smyg och sätta i den nya karmen och dörren.

Vi arbetar med kraftiga verktyg som dammar och väsnas vilket gör att du måste tänka på säkerheten och använda skyddsglasögon, mask, handskar och hörselskydd.

  • Stöttar väggarna

  • Markerar den nya öppningen

  • Lägger tegelbalken på plats

  • River det gamla teglet

  • Monterar dörrkarmen

  • Sätter smygpaneler och foder

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
1 Nov 2021