Renovera öppen spis i lägenhet

En renovering av en öppen spis kan göra den både snyggare och effektivare – och det gäller även om den finns i en lägenhet. Många tycker att det känns onödigt att ägna så mycket uppmärksamhet åt en öppen spis. Men det är viktigt att veta att en helt vanlig öppen spis ofta suger åt sig lika mycket värme som den producerar – vilket till och med kan leda till att den gör att det blir kallare i huset istället för varmare.

Det går utmärkt att renovera en öppen spis - i form av en omdesign eller en inmurad kassett. Att sätta in en kassett eller någon annan typ av insats kan öka spisens effektivitet väsentligt. Eldandet kan både bli effektivare och göra att energikostnaderna minskar betydligt – du får alltså en både snyggare och varmare spis om du tar hand om den ordentligt.

Viktigt för förbränningen med en ren spis

En ren spis och skorsten är viktigt för att du ska kunna uppnå miljövänlig förbränning och undvika soteld som riskerar att skada skorstenen och i värsta fall kan leda till brand. Gamla spisar och eldstäder genererar betydligt mer sot jämfört med moderna, rent brännande eldstäder. En sotare kan ge dig rätt råd om eldningsteknik och föreslå åtgärder om du har problem med förbränningen.

Det finns flera anledningar till att du får för mycket sot i din eldstad. Du kan ha använt fuktig ved, haft för lite drag eller för liten tillgång till frisk luft. Se till att alltid använda torr ved och se till att draget fungerar som det ska.

Det är viktigt att det inte fastnar mycket sot på rörets insida, då riskerar du en skorstensbrand.

Rengöring inuti spisen

Många tömmer sin kamin eller eldstad för ofta. Det är faktiskt bra att lämna ett litet lager aska på botten av kaminen, då den isolerar och skyddar eldstadsbotten från den värmen.

Om du ändå vill tömma din spis på aska är det bäst att vänta några dagar efter den senaste eldningen. Annars finns risken att du hittar små glödande kolbitar många timmar efter att elden har brunnit ut.

Så tömmer du askan

Askan töms bäst i en hink med ett lock, båda av metall. Låt den stå tills du är säker att det inte finns någon glöd kvar. Det går inte att kompostera aska, men den kan användas som gödningsmedel om den kommer från rent och obehandlat trä. Annars är det bara att slänga bort askan. Det går också att använda en asksugare för att få bort askan. Kom ihåg att du absolut inte får använda en dammsugare.

På utsidan av spisen räcker det för det mesta med dammtorkning, lämpligen med en torr mikrofiberduk

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
11 Apr 2022