Riva sänkt tak med spotlights

Vad ska man tänka på om man ska riva ett sänkt tak med spotlights?

Då det kommer till inredning så är det väldigt tydligt att devisen om att smaken är som baken verkligen stämmer. Detta illustreras tydligt i samband med bostadsaffärer - och då särskilt i Stockholm - där det inte sällan sker en omfattande renovering i samband med inflyttning. Att riva ett sänkt tak med spotlights är vanligt förekommande, men där krävs det vissa förkunskaper.

Tiderna förändras. För bara några år sedan var de sänkta taket med spotlights en given favorit hos bostadsägare. Det gav ett fräscht intryck och skapade en modern aura. Idag har pendeln svängt och fler och fler söker istället rymd i sina bostäder.

tak med spotlights

Det sänkta taket ska plockas bort och ge plats för det tak som ursprungligen gömmer sig bakom. Spotlights är å sin sida något som många idag tittar på med viss förakt. De är funktionella och enkla att styra - men är de särskilt vackra och bidrar de till det personliga hem som många vill skapa? I mångas ögon: nej.

Spotlights ligger bakom många bränder

Därför så vill också många riva ut ett sänkt tak med spotlights. Det beslutet kan även visa sig vara bra sett till att de kan finnas stora risker med att ha det kvar.

Varför? Det är inte ovanligt att ett sänkt tak med spotlights satts upp i syfte att öka vinsten vid en försäljning. Om så skett så kan genvägar ha tagits av lägenhets-eller husägaren. Vilket kan innebära en stor fara. Många av de bränder som sker i Sverige är en konsekvens av felkopplad el.

Spotlights är en stor bov i det dramat. Sätter man en spotlight fel - exempelvis oisolerad i en regel - så kan det leda till en överhettning och att en brand påbörjas. Därför kan det vara värdefullt att riva ut ett sänkt tak med spotlights även sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Ta hjälp med att riva ett sänkt tak med spotlights

Om du står inför att riva ett tak med spotlights så har du - oavsett om taket är av gips eller något annat material - ett ganska hårt och smutsigt jobb framför dig. Då det dessutom finns spotlights installerade så krävs det en behörig elektriker för att koppla ur dessa och leda om strömmen.

Detta gör att du med fördel kan ta hjälp hela vägen. Rivning finns det många företag som erbjuder och som dels har de verktyg som krävs och som dels också har kapacitet att frakta bort allt bråte. Utöver detta så finns det även en plan för återvinning.

Ett annat tips är att du anlitar ett företag för både rivning, urkoppling av spotlights samt för nyinstallation av el - och för att fräscha upp det ursprungliga taket som finns bevarat. Det ger dig en säker och prisvärd väg fram till den bostad du drömt om.

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
24 May 2021